top of page
30b1bf60a3a542268c88baceb4572762360164a1.png
AVRASYA-BEYAZ.png
output-onlinepngtools.png
White on Transparent.png
gisga insanlar.png

GISGA

Genç İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik Atölyesi

gisga logo kopyası.png

AMACIMIZ

Öğrencileri ve genç girişimci liderleri, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak için inovasyon ve iş ilkelerini kullanmaya teşvik etmektir.

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Ülke genelindeki öğrencileri ve gençleri sosyal eylem ve sosyal girişimde bulunmaları için destekliyoruz. Misyonumuz, toplulukları ve toplumu gerçek hayattaki sosyal eylem ve çevreye duyarlı girişim yoluyla

dönüştüren, geleceğin sosyal fikirli genç liderlerinden oluşan ulusal bir ağ geliştirmeye liderlik etmektir. Yeni nesil girişimci liderleri ve sosyal yenilikçileri geliştirirken daha iyi bir dünya yaratmaya kendimizi

adadık. Küresel iş dünyası, akademik ve öğrenci liderlerinden oluşan ağımız, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratma vizyonumuzla birleşiyor.

PROGRAMIN AMACI

UYGULAMA

Kuluçka programı, sosyal girişimci olmak için harekete geçmek isteyen genç öğrencileri yetiştiriyor.

İstanbul'daki 5 farklı üniversiteden 25 öğrenciyi kuluçka programına alarak öğrencileri sosyal proje geliştirme konusunda eğitecek kuluçka programı oluşturulacaktır.

Program kapsamında öğrencilere sosyal girişim projesi geliştirme, sosyal inovasyon, girişimcilik ve liderlik becerileri konularında eğitim ve mentörlük desteği verilecektir.

Program sonunda 5 farklı sosyal girişim fikrinin ekosisteme kazandırılması hedeflenmektedir.

Beyin Fırtınası

KULUÇKA PROGRAMI

Kuluçka programı, sosyal girişimci olmak için harekete geçmek isteyen genç öğrencileri yetiştiriyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN KAZANIMLAR

01

02

03

Sosyal girişimciliğe giriş:

A - Giriş
B - Örnekler
C - Design thinking

D - Critical thinking

E - Kişisel gelişim

Sorun çerçevesi:
A - 5 neden/önemli acil/sürdürülebilir kalkınma hedefleri
Sosyal sorunları nasıl tespit edebiliriz?
B - Workshop P.F
Sosyal sorunları ve sorunların altında yatan nedenleri tespit etme
C - Nitel - nicel pazar araştırması.
D - Takım çalışması

Fikir Geliştirme:
A - Sorunun çözümüne yönelik beyin fırtınası
B - Business Model Canvas

Sorun çözümünüz için bir iş yaratın

C - Prototip oluşturma
D - Liderlik

04

05

06

07

Finansal ve yasal düzenlemeler
A - Finansal planlama

B - Yasal Süreçler
C - Pitching

A - Topluluk önünde konuşma
B - Rol play
C - Pitching

Final

Pitching Talk

Pazarlama
A - Dijital pazarlama
B - Markalama
C - Pazara giriş, nasıl müşteri kazanılır?

ZAMAN ÇİZELGESİ

Copy of GİSGA (3).png
30b1bf60a3a542268c88baceb4572762360164a1_edited.jpg

Genç İnovasyon ve SosyalGirişimcilik Atölyesi, JCI Avrasya tarafından hazırlanan

Let’s Scale Up Programı kapsamında hayata geçirilmiştir.

gisga logo.png
bottom of page