top of page
Venture-Capital-Startups.jpg

VENTURE CAPITAL

Venture-Capital-Startups-1.jpg

Venture Capital Nedir?

Venture Capital, yani Risk sermayesi; finansal gücü yeterli olmayan yeni girişimlerin, yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye, bir başka deyişle, fikirlerinin ticarileştirilmesinde karşılaştıkları finansman gereksinimlerinin karşılanmasına olanak sağlayan bir yatırım finansmanı biçimidir.

Risk sermayesi aynı zamanda, büyüme potansiyeli olan girişimcilere finansman, bilgi ve deneyim aktarımı sağlayan, yatırımcılara ise yüksek risk ve uzun vade karşılığında yüksek getiri vadeden yöntem şeklinde de tanımlanmaktadır.

venture
bottom of page